Meer dan 16 jeugdige keepers waren samen met hun ouders naar het clubhuis van MSC gekomen om daar
de nieuwe keepers outfits in ontvangst te nemen. Jacco vertelde een ieder hoe de komende 10 weken er uit gaan zien en wat er van de keepers en de ouders wordt verwacht. Hierna werden de 8 trainers voorgesteld, waaronder ook onze eigen A1 trainer Johnny Tanalepy, die bij de keepersSchool het voetbal gedeelte voor zijn rekening neemt. Het laatste uur vertrokken de keepers en hun trainers naar buiten om te starten met de eerste training.
De Jeugdcommissie van MSC wenst alle keepers heel veel succes de komende weken.