Programma Kick Off seizoen 2010-2011.
19.30 uur : Inloop met koffie en foto door Ron Wielhouwer van het nieuwe kader.
20.00 uur : Powerpoint hoofdlijnen Technisch Beleidsplan met o.a. presentatie definitieve teamindelingen.
20.45 uur : Klaas Drenth bespreekt de opzet van het oefenprogramma.
21.00 uur : Jan ten Hoeve maakt afspraken over inleveren materiaal en de uitgifte daarvan.
21.15 uur : Rondvraag
21.30 uur : Afsluitend hapje en drankje.

Zowel de leiders en trainers van dit seizoen, alsmede de leiders en trainers van het komend seizoen worden hiervoor uitgenodigd.

Namens JC en TJC,
 
Bart Kattenberg