In het clubhuis van MSC vindt woensdagavond de ‘kick-off’ voor jeugdtrainers- en leiders plaats. Tijdens deze avond wordt er veel informatie verstrekt over hoe wij met elkaar het seizoen ingaan. Niet alleen op voetbal technisch gebied, maar zeker ook op organisatorisch gebied.

Alle jeugdleiders- en trainers worden verwacht. Van mensen die er onverhoopt toch niet bij kunnen zijn, wordt verwacht dat zij zich rechtstreeks afmelden bij Wim van Keulen (06) 48777513.