De Meppeler Courant meldt in de editie van vrijdag 12 november dat wethouder Harm Jan Lanjouw bereid is sportclubs in de gelegenheid te stellen onderdelen van gemeentelijke sportaccommodatie en dan met name kleedkamers over te nemen. De wethouder heeft donderdagavond tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Meppel gezegd dat privatisering onderwerp van gesprek wordt met clubs. Een aantal Meppeler sportclubs heeft geklaagd over de onverwacht forse tariefstijging van de huur van kleedkamers.
Aanleiding voor de zorgen van de clubs is het uitgangspunt van de gemeente dat bij de vaststelling van tarieven gestreefd wordt naar kostendekkendheid. Clubs die over eigen kleedkamers beschikken, zoals M.S.C.-Datell, hebben veel minder financiële pijn dan clubs die deze accommodatie huren van de gemeente. Wel moet in ogenschouw genomen worden dat deze club al 25 jaar (ondanks de het feit dat de club de kleedkamers in eigen beheer heeft), heeft meebetaald aan huur voor kleedkamers op sportpark Ezinge. Ook de onderhoudsinvesteringen kwamen in deze tijd voor rekening van de vereniging M.S.C.-Datell. Tijdens de deze week gehouden najaarsvergadering kondigde het bestuur van MSC-Datell al aan met de gemeente in gesprek te willen over de naderende renovatie van de kleedkamers onder het clubhuis van M.S.C.-Datell.
Alcides, moet in plaats van 5.400 euro 15.000 euro op de begroting zien te vinden voor kleedkamerhuur, zo bleek donderdag. De raad drong er met succes op aan de verhoging over meer jaren uit te smeren. De eerste verhoging gaat pas in de loop van het komende jaar in, namelijk met ingang van de nieuwe competitie. Er is dus nog alle tijd met de clubs te overleggen, aldus Lanjouw. Daarbij is de variant van overname van de accommodatie ook onderwerp van gesprek, aldus de wethouder.
Gerrit Kroes (CDA) zei dat de Meppeler clubs de Nijeveense sportverenigingen ten voorbeeld moeten nemen. Deze hebben al jarenlang ervaring met een grote mate van zelfwerkzaamheid op de gemeentelijke sportaccommodaties.