Koos de Vos is woensdagavond in de ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van MSC-Antaris. Koos heeft de laatste jaren veel verdiensten gehad voor MSC. Als secretaris had hij sinds de beginjaren negentig zitting in het bestuur van de vereniging. Naast zijn activiteiten als secretaris was Koos een van de drijvende krachten achter het 90-jarige jubileum. Koos heeft onlangs teruggetreden als bestuurslid bij MSC. Zijn raadswerk voor de PvdA maakt een bestuursfunctie bij MSC niet langer mogelijk. Koos stopt echter niet bij MSC. Als vrijwilliger blijft hij op vele fronten actief voor zijn cluppie.