Jacco is idolaat van voetbal en in het bijzonder het ‘keepersvak’, is hij op betrekkelijk jonge leeftijd gediplomeerd keeperstrainer geworden. In die hoedanigheid heeft hij al vele jaren heel veel ervaring opgedaan en nog meer gedeeld, o.a. bij de KNVB. Mede door zijn toedoen is menig keeper echt beter geworden, waarvan een behoorlijk aantal talenten is doorgestroomd naar een BVO!
De keeperopleiding is er specifiek op gericht het niveau van de individuele keeper te verhogen, op welk niveau dan ook. Ook wordt er een aantal activiteiten ontwikkeld, dat zeer nauw verbonden is aan dit vakgebied! Elke keeper moet plezier beleven aan de trainingen die hij volgt binnen KeepersSchool Noord. De aanpak is mensgericht en persoonlijk.
Het cursusaanbod bestaat uit de volgende categorieën: basis, gevorderden, en selectiekeepers. Naast de cursussen worden ook trainingen op locatie en keeper-promotiedagen gehouden.
Keepers van MSC worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor deze opleiding! Elke MSC keeper krijgt hierover nog een aparte email.
Voor meer informatie over de “Keeperschool Noord” kunt u kijken op: www.keepersschoolnoord.nl