In goed overleg kan met de locaties van de kunstgrasvelden worden geschoven. Bij Alcides leeft de wens om het hoofdveld van kunstgras te voorzien. MSC wil dat er een natuurgrasveld aan de kant van de snelweg komt, waardoor een van de twee kunstgrasvelden langs de Reest in westelijke richting opschuift.

Wethouder Van Dijk is blij dat er nu een voorstel ligt dat breed gedragen wordt en dat – als de raad instemt met het voorstel – op korte termijn kan worden uitgevoerd. ‘Met dit plan zijn de verenigingen helemaal voorbereid op de toekomst. Dat is nodig, want het aantal leden en sporters groeit gestaag.’

Tegelijk met de herinrichting van de sportvelden worden de kleedruimtes vernieuwd. Hierover wordt nog met de clubs gesproken. De werkzaamheden kunnen eind mei – na het voetbalseizoen – beginnen. De voetbalclubs kunnen de competitie 2009/2010 starten op het heringerichte sportpark.

In het raadsvoorstel gaat het om zeven natuurgrasvelden en drie kunstgrasvelden. Deze variant is doorgerekend op nadrukkelijke wens van de voetbalverenigingen. Tijdens een bezoek van raadsleden aan het sportpark werd over de wens voor een derde kunstgrasveld gesproken. Nu blijkt dat deze variant met drie kunstgrasvelden goedkoper is, omdat veel minder ingrijpen in de bestaande inrichting van het sportpark nodig is.

De drie voetbalclubs hebben samen circa 1.735 spelende leden en 102 competitieteams. Van de 102 teams spelen er 91 op zaterdag en 11 op zondag. Om de zaterdagwedstrijden te kunnen organiseren heeft de KNVB berekend dat er negen wedstrijdvelden nodig zijn. Voor zondagwedstrijden is ruim voldoende capaciteit beschikbaar.

Kunstgras kan nagenoeg ongelimiteerd gebruikt worden: wedstrijden en trainingen kunnen op hetzelfde veld worden gehouden. Eén kunstgrasveld vervangt zo twee natuurgrasvelden. Naast voetbal wordt het sportpark gebruikt voor bewegingsonderwijs. Als in 2012 het scholenpark gereed is, volgt overdag intensiever gebruik door scholen. De kosten van de herinrichting van Sportpark Ezinge bedragen omstreeks € 1.760.000. In de raming is rekening gehouden met verlichting van alleen de trainingsvelden. Bij normaal gebruik en onderhoud moet na circa 10 jaar de toplaag van de kunstgrasvelden worden vervangen.