In het Bewaarnummer is onder punt 1.4.6. de regeling ‘uitwijken naar kunstgras door eerste elftallen mannen veldvoetbal bij gedeeltelijke afgelasting’ opgenomen. Hierin staat ook aangegeven dat de KNVB kan afwijken van deze regeling om een goed en sportief verloop van de competitie te waarborgen.
Omdat de weersomstandigheden op dit moment verre van ideaal zijn, met als gevolg diverse aanpassingen in de speeldagenkalenders, hebben alle districten besloten om het uitwijken naar kunstgras bij incidentele afgelastingen verplicht te stellen.
Op deze manier probeert de KNVB zowel midweekse wedstrijden te voorkomen, de laatste twee competitieronden gelijktijdig te laten spelen als ook het verschil in aantal gespeelde wedstrijden binnen de poules zo klein mogelijk te houden.
Verenigingen die de veiligheid van spelers en publiek niet kunnen garanderen op het kunstgrasveld zijn verplicht om dit, met opgave van redenen, te melden bij de afdeling wedstrijdzaken van het organiserende district.
 
Het besluit van de KNVB betekent voor MSC 1 dat het komende zondag waarschijnlijk gewoon in actie komt. MSC speelt dan thuis tegen NEC Nijmegen. Wanneer de KNVB niet tot een algehele afgelasting overgaat, speelt MSC of op natuurgras het hoofdveld of op het kunstgras tegen NEC.