Het aantal jeugdleden van sportverenigingen in Nederland is in 2004 sterk gestegen. Bij sportkoepel NOC*NSF werden vorig jaar 140.000 nieuwe jongeren onder de achttien jaar genoteerd die lid werden bij één van de bij de sportkoepel aangesloten sportbonden. Ook MSC-Datell gaat mee met de landelijke trend. Waren er begin 2004 nog maar 174 jeugdleden, aan het einde van dat jaar was het jeugdledenbestand gegroeid naar 238 leden. Ook meldden zich nog 14 ‘Ukkies’ aan. Voor M.S.C. een groei van bijna 45 procent van het jeugdledenbestand.
Sportkoepel NOCNSF telde over 2004 een totaal ledenbestand van sportclubs van 4.929.847 leden, een stijging van 0,9 procent ten opzichte 2003. Toen waren 4.888.872 mensen lid van een bij NOCNSF aangesloten sportbond. De daling van het aantal volwassenen baart de sportkoepel wel zorgen. Volgens de sportkoepel duidt dat erop dat het aanbod van de sportverenigingen niet meer optimaal aansluit bij de veranderde behoefte van volwassenen. NOCNSF is met de bonden al bezig die behoeften in kaart te brengen. Doel is in de periode 2005-2008 het totale ledental met 500.000 te laten groeien.