De ledenvergadering van M.S.C.-Datell is gisteravond akkoord gegaan met de begroting voor het seizoen 2004/2005. Penningmeester Jan Jonker en zijn medebestuursleden hadden de laatste weken harde noten gekraakt om de begroting rond te krijgen. Een verhoging van de contributie bleek uiteindelijk onontkoombaar. De afgelopen twee seizoenen was de contributie gelijk gebleven. Met name door stijgingen van gemeentelijke heffingen en tarieven en door de overheid opgelegde regels worden de kosten voor M.S.C.-Datell steeds hoger.
In de vergadering werd ook aangedrongen op renavatie van de kleedkamers onder het clubgebouw. Het bestuur deed de toezegging op korte termijn te kijken naar mogelijkheden om hiervoor geld vrij te maken. Mogelijk dat een aantal fondsen hiervoor aangewend kan worden.
Aan het begin van de vergadering stond voorzitter Nico Krist ook nog stil bij het overlijden van twee prominente M.S.C.’ers. Zo overleed Geert Lente en werd er ook afscheid genomen van vrijwilligster Carola Moerenhout.