De algemene ledenvergadering van MSC-Amslod vindt plaats op donderdag 28 november 2019.            De vergadering begint om 19.30 uur in het clubhuis. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.                        Op de agenda staat naast het Jaarverslag 2018-2019 onder meer het financieel verslag over het seizoen 2018-2019 en de begroting voor het seizoen 2019-2020. Ook kijken we voorzichtig naar ontwikkelingen in de (nabije) toekomst (110-jarig bestaan, duurzaamheidsinvesteringen, hoe verder na de enquête’samenwerking’, zaterdag/zondagvoetbal, andere (verenigings) ontwikkelingen).