Tijdens de algemene ledenvergadering vindt ook de bestuursverkiezing plaats. Belangrijkste mutatie is wellicht het aftreden van penningmeester Menno Haanstra. In de persoon van John Spraakman is een kandidaat gevonden om Menno op te volgen.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal Hardy Menkehorst, als sportpsycholoog onder meer betrokken bij de gouden volleybalploeg van de Olympische Spelen in Atlanta, een presentatie geven.

Klik op de onderstaande link voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 oktober 2013.

Agenda Ledenvergadering MSC