Voor de eerder door corona uitgestelde ledenvergadering van MSC, is door het bestuur van MSC een nieuwe datum gevonden. De ledenvergadering vindt nu plaats op woensdag 30 maart om 20.00 uur in het clubhuis. Doordat de vergadering in een eerder stadium is uitgesteld, ziet de agenda er ook iets anders uit. In ieder geval geeft de penningmeester een terugblik op het seizoen 2020-2021. Verder kijkt hij ook naar de actuele financiële situatie (begroting 2021-2022 en de stand van zaken) en een vooruitblik naar het seizoen 2022-2023.

Op de agenda verder ‘normale’ onderwerpen als het jaarverslag, de bestuursverkiezing en de rondvraag. Ook volgt er deze avond een update over de stand van zaken omtrent het onderzoek naar samenwerking/fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen.

Bekijk hier de Agenda-ALV MSC-30-03-2022