Veel leden kwamen woensdag, tot tevredenheid van voorzitter Nico Krist, af op de najaarsvergadering van MSC. Werd dit voorjaar een dieptepunt bereikt in het bezoek van de ledenvergadering, volgens voorzitter Krist was de opkomst woensdagavond een hoogtepunt. En volgens de preses was de hoge opkomst een direct gevolg van de ‘brandbrief’ die de leden twee weken geleden ontvingen. Daarin kondigden vice-voorzitter Frank Steenhuisen en secretaris Koos de Vos hun vertrek aan. Ook voorzitter Nico Krist kondigde in deze brief zijn vertrek aan, aan het einde van bestuursperiode in november 2006. Omdat het bestuur grote problemen voorzag in het vullen van de vacatures werden de leden gemobiliseerd om de krachten te bundelen en samen te zoeken naar oplossingen.
Voor de pauze van de ledenvergadering waren het Jaarverslag van de secretaris en het Financiële Jaarverslag van de penningmeester de belangrijkste items. Secretaris Koos de Vos had in zijn verslag onder meer aandacht voor de vele kampioenen die de jeugdafdeling het afgelopen seizoen had voortgebracht. De jeugdafdeling van MSC zit sowieso in de lift. Het ledenaantal is in de laatste twee seizoenen met meer dan vijftig procent gestegen en gaat nu richting 300. Jan Jonker toonde het financiële overzicht van het seizoen 2004-2005 en de leden konden tevreden vaststellen dat MSC het seizoen had afgesloten met een positief saldo. Wel plaatste hij de opmerking dat het in de toekomst steeds moeilijker zal worden om de eindjes aan elkaar te knopen. Bedrijven zijn in deze moeilijke economische tijd steeds vaker terughoudend om een vereniging te steunen. De ook steeds verder stijgende kosten (o.a. gemeente, gas en elektra) baren het bestuur zorgen voor een gezonde financiële toekomst.
Na de pauze stond het belangrijkste punt van de avond op de agenda: de bestuursverkiezing. Veel discussie leverde het niet op. Alle aanwezigen waren het er wel over eens dat de krachten gebundeld moeten worden. Een voorstel van Ad Wals aan de twee vertrekkende leden van het dagelijks bestuur om tot de voorjaarsvergadering aan te blijven, werd door De Vos en Steenhuisen aangenomen. Wel met de aantekening dat Koos de Vos, mocht hij in maart tijdens de raadsverkiezingen een zetel krijgen, eerder afscheid neemt. Door de toezegging van de twee heeft een gisteravond gevormde commissie nog even lucht om de vacatures in te vullen. Het dagelijks bestuur van MSC is dus voorlopig nog geheel compleet. De toezegging van De Vos en Steenhuisen leverde hen ook nog een bloemetje op. Deze waren natuurlijk bestemd voor hun afscheid, maar voorzitter Krist gaf er een mooie draai aan door te zeggen dat het halve jaar dat de heren aan hun bestuursperiode plakken een bloemetje waard is.