Doel van de vergadering is de aanwezigen te informeren over de stand van zaken, het inventariseren wat de verwachtingen van de Supportersvereniging zijn en het uitbreiden van het aantal bestuursleden. De ledenvergadering begint om20.00 uur.

Komt allen!