Op de agenda staat onder meer de jaarlijkse koekactie (hulp gevraagd!!!) en het vaststellen van het nieuwe bestuur. Tot op heden hebben zich de volgende kandidaten beschikbaar gesteld:

Albert van Leuveren (voor de functie van voorzitter)

Tim Veenema

Wesley Bezemer

Nicole van Keulen (als contactpersoon Activiteitencommissie)

Herkiesbaar zijn de volgende zittende leden:

Joke van de Berg

Bea Maas

Tot voor aanvang van de ledenvergadering kunnen overige gegadigden voor een functie in het bestuur van de Supportersvereniging zich melden bij Henk Veenema of Bart Kattenberg.

Tot woensdagavond!

Namens het bestuur van de Meppeler Sport Club.

Henk Veenema en Bart Kattenberg