De heer Russchen zat al jong in de redaktie van “De MSC-er” en hij heeft het blad na de oorlog weer opgericht. De heer Russchen schrijft: “We hadden toen nog geen clubhuis en ik organiseerde clubavonden in het zaaltje van Meinen in de Akkerstraat. In de etalage van het sigarenmagazijn van de familie De Vos –de ouders van Jan en Minte – richtte ik een MSC-etalage in met medailles, bekers en andere attributen”. Wie weet dat nog?? Russchen heeft alle nummers van “De MSC-er” altijd bewaard en in 25 banden laten inbinden en geschonken aan het archief van MSC. De heer Russchen is in 2010 tijdens het jubileum benoemd tot lid van verdienste.

Wat een eer voor MSC dat de heer Russchen op 93 jarige leeftijd vanuit Bosch en Duin onze club zo op de voet volgt:” ik lees alle verslagen in de Meppeler Courant nog met aandacht”.

S.Russchen……een trouwe MSC-er !!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2015 hebben wij een aantal MSC-ers in het zonnetje gezet, vanwege hun jarenlange trouw aan de club. Maar we hebben nog meer MSC-ers met een heel veel jaren lidmaatschap en die wil ik ook hier graag naar voren halen.

In volgorde van jaren lidmaatschap de 10 leden met de meeste jaren MSC:

Sake Russchen 78 jaar lid
Nico Jordan 72 jaar lid
Andries Hendriks 72 jaar lid
Roel Schoelink 70 jaar lid
Albert Kreulen 68 jaar lid
Ernst Steinhaus 68 jaar lid
Jan Snoeijenbos 67 jaar lid
Cees Veelo 63 jaar lid
Herman Hoevenberg 61 jaar lid
Reinder Teijken 61 jaar lid

 

Bedankt !!

Hans Stam