En opnieuw staat M.S.C.-Datell in Voetbal Totaal (in het novembernummer van 2003 stond er nog een artikel in over M.S.C.-Datell 4) . Het blad dat bij alle spelende leden van de KNVB op de deurmat valt, verschijnt 8 maal per jaar en wordt door ontzettend veel mensen gelezen.
Op bladzijde 29 van het februarinummer (nr. 5 – de versie mét jeugdkatern) staat het artikel over M.S.C.-Datell E3, waarin wordt bericht over de wel heel speciale huldiging van dit team, nadat het najaarskampioen in de veldcompetitie was geworden. De spelertjes werden op de laadbak van een Amerikaanse pick-up rondgereden door Meppel, daarbij vergezeld door een geluidswagen met muziek.
Ook de redactie van Voetbal Totaal vond dit klaarblijkelijk zo ludiek, dat het tot plaatsing van het artikel en de foto is overgegaan.
Een enorme eer voor onze club uiteraard, om in een blad met zo’n enorm verspreidingsgebied te staan.