Tot de verantwoordelijkheden van Marco behoren oa de volgende zaken:
  • werven van trainers/coaches en leiders
  • toezien op kwaliteit van trainingen en coaching
  • toezien op naleving jeugdplan
  • begeleiding van het technische kader bij het volgen van cursussen
  • verzorgen juiste communicatie op het gebied van technische zaken
  • eindverantwoordelijk v.w.b. het spelersvolgsysteem
Geen eenvoudige klus maar wel zeer uitdagend en eervol. Een uitgebreid interview met Marco is te vinden in de nieuwe presentatiegids 2008-2009.
De meisjesploeg MC 1 is overigens opgeheven. De meisjes worden ingedeeld binnen de andere teams.
Voorganger Johnny Tanalepy keert als trainer terug naar het voetbalveld alwaar hij de diverse standaardteams binnen de A-D jeugd zal ondersteunen. Vooralsnog neemt Johnny de technische begeleiding op zich van C1 totdat hiervoor een nieuwe trainer is gevonden.
Marius van Dijk blijft verantwoordelijk voor de E/F jeugd en de Ukkies.
Namens MSC: succes mannen!