De jongens, allemaal talentvolle voetballers, hebben te kennen gegeven niet (meer) per sé op het hoogste niveau uit te willen komen, maar komend seizoen vooral als vrienden een JO19-team (voormalige A-junioren) te willen vormen. In de brief is de drie verenigingen gevraagd of ze onderdak wilden bieden aan zo’n vriendenteam.

Ondanks de nadelen die er ongetwijfeld ook aan kleven, heeft het MSC-bestuur gemeend dit verzoek positief te moeten beantwoorden. De voorkeur gaat dan in eerste instantie uit naar een SJO (Samenwerkende Jeugd Organisatie) van de drie clubs in Meppel. In die constructie kunnen alle spelers lid van hun eigen vereniging blijven en wordt het betreffende team onder gezamenlijke vlag in de competitie ingeschreven. MSC ziet hierin een prachtige aanzet om te komen tot een verdergaande krachtenbundeling binnen het Meppeler jeugdvoetbal.

In het recente verleden heeft MSC in die richting al initiatieven ontplooid, maar toen nog tevergeefs. Nu zijn het de jeugdspelers zelf die een duidelijk signaal naar hun clubleiding afgeven: de tijd is rijp voor samenwerking!

Bestuur MSC Meppel

 

De brief (plaatsing is met goedkeuring van de zestien briefondertekenaars)