In zijn nieuwjaarsrede in een na de Nieuwjaarswedstrijd tussen MSC Vrouwen 1 en de jeugdleiders/trainers met meer dan tweehonderd leden gevuld clubhuis, blikte de nieuwbakken preses die Henk Veenema opvolgde terug op een fantastisch 2014 voor MSC en voor zichzelf. ´Bijvoorbeeld de kandidaatstelling voor het voorzitterschap van MSC. Dit heeft bij mij persoonlijk veel teweeg gebracht. De vereniging was mij niet vreemd en toch was het zaak om zo snel mogelijk het goede gevoel weer te krijgen en weer volledig betrokken te zijn bij de club, na een aantal jaren op afstand toegekeken te hebben. ´Wat Stam in positieve zin was opgevallen, was de saamhorigheid in de vereniging. ´Die kwam zeker tot uitdrukking in het slotakkoord van de competitie, toen ons eerste elftal uit Nijkerk terugkwam na de verloren finale om promotie naar de Topklasse. Het feest, waarin de vrijwilligers van de Oud Papier Actie MSC het initiatief genomen hadden was fantastisch. Een dankjewel voor al die mooie uren voetbalplezier.´

Stam stond in zijn rede ook stil bij het besluit om het 2e elftal terug te trekken uit de reserve eerste klasse. ´Het gebrek aan gemotiveerde spelers om in dit selectieteam te willen spelen, lag hieraan ten grondslag. Helaas!´ De voorzitter ziet dit als een voorbode voor problemen die de zondagverenigingen gaan krijgen. ´Meerdere zondagverenigingen gaan problemen om het 2e team als prestatieteam in stand te houden. Zo denk ik ook, dat het zondagvoetbal in zijn huidige vorm onder druk komt te staan. Wij hebben wel de beslissing genomen om het zaterdagvoetbal voor senioren nieuw leven in te blazen. Momenteel hebben wij twee goed voetballende zaterdagteams. De doelstelling mag zijn om het niveau middels promoties op te krikken, zodat onze jeugd hier ook een vervolgstap kan maken. Hetzij prestatief, hetzij recreatief.´

In zijn nieuwjaarsrede stond Stam ook stil bij de ´echte MSC´ers´. ´Daar zijn er veel van, maar wij gaan ze nu ook benoemen´, zo sprak de voorzitter. Hij voegde de daad bij het woord door negen leden in het zonnetje te zetten. Roel Schoelink 70 jaar lid, Tieme Murris, Hans Veelo, Henk Hoevenberg, Ed Rump, Rein Lensen en Ap Schuphof (allen 60 jaar lid) en Ferry Delsasso en eerste elftalkeeper Marc Holterman (beiden 25 jaar lid) werden gehuldigd en ontvingen een verenigingsspeld.
Naast de Nieuwjaarsrede van Hans Stam, nam ook Wim van Keulen nog even het woord. Hij bood de vereniging liefst 130 trainingsballen aan voor de jeugd. Het resultaat van de actie Knallen voor Ballen, gehouden tijdens de Open Dag van MSC in augustus 2014 !

Invalid Displayed Gallery