Voorzitter Hans Stam van MSC en voorzitter Willem Stadman van Wacker: “Een samenwerking tussen twee verenigingen moet als doel hebben dat de beide verenigingen er beide beter van worden. Deze vorm van samenwerking kan plaatsvinden op diverse vlakken, als voorbeeld uitwisseling van spelers, toernooivormen, keeperstraining, samen trainen enzovoort”.  Om dit te onderzoeken hebben de beide verenigingen een aantal werkgroepen geformeerd die nadere invulling gaan geven aan de ze samenwerking. Voor de zomervakantie zal de samenwerking meer gestalte moeten krijgen. Ook de KNVB zal bij deze vorm van samenwerking betrokken gaan worden daar het uitdrukkelijk niet de bedoeling is te fuseren of een  SJO te vormen.

Voor vragen kunt u terecht bij uw respectievelijke voorzitters Willem Stadman (Wacker) of Hans Stam (MSC).