Het 4e nog in leven zijnde Erelid is Ernst Steinhaus. In meer dan 105 jaar MSC hebben nu slechts 14 leden het voorrecht gehad de titel Erelid te mogen dragen. Momenteel wordt er gewerkt aan een blijvende herinnering aan de Ereleden en Leden van Verdienste op een mooie plaats in ons clubhuis

Nico Jordan

De nu 86-jarige Nico Jordan is als vrijwilliger nog steeds actief. Elke dinsdagmorgen meldt hij zich bij de KLussenclub om te helpen. Nico, zoon van wijlen MSC erevoorzitter Gerrit Jordan, werd in 1943 lid van MSC. Als voetballer was hij geen hoogvlieger, maar als vrijwilliger zeker uit het goede hout gesneden. Zeer actief als jeugdtrainer en in het jeugdbestuur. Verder in de kantine en als man waar kinderen voetbalschoenen konden ruilen. Dat was in de soembastraat. Daar verzamelde Nico te kleine en overbodige voetbalschoenen en konden MSC-kinderen kijken of hun maat er ook bij was. Nico is een op en top MSC’er en nu ook Erelid!

Klaas Pol

Geboren in 1945, sinds 1968 betrokken bij MSC. Elftalleider bij de A-junioren, bij het 1e elftal. Vele jaren bestuurslid geweest. Wat heeft Klaas eigenlijk niet gedaan bij MSC. Nog immer heel betrokken en dit jaar voor het 25e jaar speaker bij wedstrijden van ons eerste elftal. En nu Erelid. Een zeer terechte waardering!

Klaas Drenth

In 1979 raakte de op 5 december 1943 geboren Klaas Drenth als voetbalvader van zoon Marc betrokken bij MSC. Als jeugdtrainer en jeugdleider zette hij zich in voor de vereniging. Vele jaren was hij voorzitter van de jeugdafdeling. Later stroomde hij door naar het hoofdbestuur. En al die tijd was het gehele wedstrijdsecretariaat van de vereniging in zijn handen. En nu nog steeds! Elke dag is Klaas bezig met MSC. Wedstrijden en trainingen plannen en verzetten, scheidsrechters indelen. Klaas is zo’n vrijwilliger waar een vereniging alleen maar van kan dromen. En gelukkig hebben zo’n man binnen onze gelederen! En nu ook als Erelid. Verdiend!

 

Eregalerij