Veenema zei in zijn nieuwjaarsrede over de situatie op sportpark Ezinge, dat alles wat er op bestuurlijk vlak afgelopen jaar is gedaan, de situatie rond Ezinge het minst heeft opgeleverd. ‘Vorig jaar stond ik hier nog te mopperen over de geringe voortgang die is geboekt. Ook dit jaar moet ik concluderen dat we in principe niet veel verder zijn gekomen. Er is nog steeds geen besluitvorming en we kunnen niets concreets melden wat er met de velden en de kleedaccommodaties gaat gebeuren. Niemand vanuit het stadhuis kan ons passiviteit verwijten of dat we niet constructief zijn geweest. We hebben mee mogen denken over het Utopia in de vorm van het stedenbouwkundige plan. Ons, de drie voetbalverenigingen, werden ons geweldige plaatjes voorgeschoteld. Plaatjes die halverwege het jaar als ballonnen uiteen zijn gespat omdat het financieel niet haalbaar bleek. Daarna weer een hoop gepraat zonder resultaat. Begin november hebben de raadsleden met eigen ogen kunnen zien hoe de situatie Ezinge is. Ook bij ons MSC hebben ze mogen zien dat het dringen geblazen is wanneer 14 van de 28 zaterdagteams thuis moeten voetballen. Dat moet dan even op twee wedstrijdvelden gebeuren. Een enorme overbelasting’, zei Veenema die elke week met het schaamrood op de kaken tegenstanders ontvangt ‘om te voetballen op een knollenveld dat absoluut niet eerste klas waardig is.’
Een oplossing voor het probleem leek dichtbij, maar is volgens Veenema nog heel erg weg. ‘Ik heb inmiddels begrepen dat het onderwerp nog niet eens staat geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van B&W, laat staan op de agenda van de raadsvergadering. Vanaf 1 november is er feitelijk niets gebeurd op het politiek vlak. Als er niet op heel korte termijn aanbesteding plaatsvindt moeten we ervan uitgaan dat er ook bij ingang van het nieuwe seizoen geen verandering van de situatie is bereikt. In mijn ogen een schandalige situatie.’
Veenema keek in zijn rede ook vooruit. ‘Het jaar 2009 wordt natuurlijk ook het jaar waarin we starten met het 100-jarig jubileum. Op 10 april, komend voorjaar, zal gestart worden met een grote happening en daarna zullen meerdere activiteiten volgen. MSC kennende zal dat op een spraakmakende wijze gaan plaatsvinden en we hebben op dat gebied ook een naam hoog te houden. Ik verheug me daar verschrikkelijk op en ik ben er ook van overtuigd dat het jubileum heel veel kansen en mogelijkheden biedt.’
 
Lees de volledige nieuwjaarsrede door op het PDF-logo te klikken.