De afgelopen negen jaar woonde Gilo samen met zijn vrouw Soeki in Suriname. Daarvoor was de geboren en getogen Meppeler veelal werkzaam in het buitenland.
Gilo Edens werd geboren in 1943 in een gehucht bij Hoogeveen en groeide op in Meppel, waar hij ook de HBS bezocht. In 1964 werd hij toegelaten aan de KMA te Breda, alwaar hij 1969 eindexamen deed. Nu volgden lange perioden bij de ‘troep’, achtereenvolgens in Seedorf, Suriname, Ermelo en een korte periode Den Haag, waar hij snel genoeg kreeg van de bureaucratie. Hij greep de eerste de beste kans aan weg te komen, welke zich voordeed bij de VN als waarnemer in Israël en Egypte. Daarop aansluitend (1979) werd hij met UNIFIL uitgezonden naar Libanon, waar hij een jaar verbleef. Daarna meldde hij zich weer in Seedorf voor drie jaren. Na twee jaar Den Haag werd hij commandant van een Van Heutsz compagnie te Breda met een dienstschema, twee maand op, twee maand af in West-Duitsland teneinde een nucleaire opslagplaats te bewaken. Hierna vertrok hij voor anderhalf jaar naar de Sinaï als detachementscommandant bij een internationale organisatie.Teruggekomen werd hij hoofd sectie verkoop overtollig landmachtmaterieel, na een korte mislukking in een staf te Arnhem. Hoofd sectie verkoop bracht hem weer in een staf, maar nu toch met de nodige afwisseling, het gaf hem veel inzicht in politieke en ook militaire besluitvorming. Deze periode werd nog onderbroken door een halfjaar EU-monitorschap in Joegoslavië. Na een scheiding in 1996 wilde hij de vleugels weer uitslaan en diende hij nog anderhalf jaar als EU-waarnemer in Joegoslavië en Albanië. In 1998 ging hij met pensioen. Het viel hem zwaar weer terug te zijn in Nederland, vanwege: regeltjes, bureaucratie, hypocrisie, betweterigheid, te dichtbevolkt, vol. Na een intermezzo van bijna twee jaar Botswana, hertrouwde met een Surinaamse en vond de laatste negen jaar in Suriname zijn draai.
Tijdens zijn bezoeken aan Meppel sloeg Gilo Edens nauwelijks een wedstrijd van het eerste elftal van MSC over. Samen met zijn vriend Franz Dohle reisde hij dan door Noord-en Oost-Nederland om zijn wit-zwart aan het werk te zien. De komst van internet maakte het voor Gilo mogelijk om vanuit Suriname ook op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen bij MSC. Hij was een zeer regelmatig bezoeker van onze website. In maart 2005 was Gilo zelfs die werd gekoond tot 100.000e unieke bezoeker van de website van MSC, toen hij vanuit Suriname inlogde op de site van de Meppeler Sport Club.
In het bijzijn van zijn vrouw Soeki, haar familie en vier eigen familieleden is Gilo zondagavond, na een ernstige ziekte, overleden. MSC verliest met het heengaan van Gilo een, weliswaar op afstand, zeer betrokken lid. De crematie zal in één van de komende dagen in Paramaribo plaatsvinden. Wij wensen zijn vrouw Soeki, familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.