MSC kijkt terug op een succesvol seizoen, zo merkte voorzitter Henk Veenema op. ‘Met de uitstekende resultaten van het eerste elftal, het kampioenschap van MSC 3 en Vrouwen 3 en enkele jeugdkampioenen als sportieve hoogtepunten.’ Ook in financieel opzicht beleefden de wit-zwarten een goed jaar. En dat stemt de voorzitter tot tevredenheid, want volgens Veenema wordt het door de oplopende kosten en teruglopende inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoring, wel steeds lastiger om de begroting van de vereniging rond te krijgen.

MennoDe voorzitter had dan ook een pluim voor vertrekkend penningmeester Menno Haanstra. ‘Het is niet altijd eenvoudig om alleen maar ‘nee’ te moeten verkopen. Maar soms moet dat gewoon. Wat dat betreft heeft onze penningmeester het erg goed gedaan.’ In de vergadering werd oud eerste elftalspeler van MSC, John Spraakman, gekozen als nieuwe financiële man van MSC. Hij gaat leiding geven aan de commissie die verantwoordelijk is voor de verschillende financiële stromen binnen de vereniging.

John SpraakmanDe Meppeler Sport Club is ook het voorbije seizoen weer gegroeid en telt momenteel bijna zevenhonderd vijftig leden. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt voor groei in de jeugd- en vrouwenvoetbalafdeling. ‘En daar zijn wij erg blij mee. De jeugdcommissie en ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor het vrouwenvoetbal, werken hard aan kwaliteitsverbetering. Dat is terug te vinden in het niveau van de trainers die bovendien ook nog een ‘MSC-gezicht’ hebben en bijvoorbeeld de start van de MSC Voetbal Academie waar toch ook ruim zeventig jeugdvoetballers aan deelnemen.’

Roel KalsbeekTijdens de ledenvergadering waar sportpsycholoog Hardy Menkehorst die met de nationale volleybal en hockeyploeg gouden Olympische ervaringen opdeed, zijn vak toelichtte, werd Roel Kalsbeek benoemd tot Lid van Verdienste van MSC. De onderwijzer is al bijna 35 jaar jeugdleider en –trainer en bovendien verantwoordelijk voor de jeugdactiviteiten. ‘Een bijzondere man die nooit op de voorgrond zal treden, activiteiten op zijn geheel eigen wijze vorm geeft en bovenal een geweldig vrijwillig lid’, aldus de voorzitter. Veenema kondigde overigens ook zijn eigen afscheid aan. In het najaar van 2014 treedt de preses na zeven jaar terug. Dat is volgens de voorzitter ook ‘goed’. ‘Ik ben van mening dat je als voorzitter niet te lang op die plek moet blijven zitten. Eens in de zoveel tijd moet er ruimte zijn voor nieuwe ideeën, initiatieven en mensen.’