Het niveau van onze scheidsrechters is al hoog. Vaak, en toch dat mag best wel vaker, worden zij na de wedstrijd gecomplimenteerd voor het leiden van de voetbalwedstrijd. Een ander, groot compliment voor hen is, als men tegen mij zegt: “Jullie fluiten hier nooit partijdig, terwijl dat bij andere clubs wel vaak zo is”. Zo hoort het ook, een scheidsrechter is er niet voor een specifiek team, maar voor twee teams. Wij zijn ook niet de baas, maar willen het voetbalspel als een spelleider begeleiden.

MSC heeft enige tijd besloten, om het niveau nog verder omhoog te krijgen en heeft er voor gezorgd, dat maar liefst 7 mensen een cursus verenigingsscheidsrechter konden volgen. Niet omdat zij een wedstrijd niet kunnen leiden, wat kunnen zij beslist wel, maar om dit nog beter te kunnen. Hiermee hopen wij, dat zij beter met de discussies en opmerkingen over hun beslissingen gedurende de wedstrijd kunnen omgaan.

Maar liefst zeven scheidsrechters, die je nagenoeg elke zaterdag en zondag bij MSC de wedstrijden ziet fluiten, hebben aan deze cursus meegedaan.

De cursus bestond uit vier avonden, die gehouden werden bij vv Wacker in De Wijk. Samen met andere cursisten van andere verenigingen uit de omgeving, hebben zij met elkaar gediscussieerd over overtredingen en de straffen, hebben zij elkaar, na een praktijk les, beoordeeld. Dit is en blijft altijd een leuk moment. Zoveel cursisten met bijna evenzoveel meningen. En nadat de cursisten hun beslissing/mening hadden toegelicht, was elke beslissing/mening wel te begrijpen. Uiteraard zijn ook de spelregels behandeld, maar ook de looplijnen van de scheidsrechter. Het valt niet mee om dicht bij de spelsituatie te zijn en niet de spelers te hinderen én ook nog oogcontact te houden met je assistent-scheidsrechter! Dit alles hebben de cursisten geleerd door situaties te herkennen en te bespreken met elkaar. Ook hebben zij geleerd, om beslissingen op het veld met gebaren en andere keren verbaal toe te lichten of uit te leggen. Spelers en coaches accepteren de genomen beslissing dan beter en er is veel minder discussie, waardoor het spel voor een ieder ook leuk blijft.

Met het behalen van het KNVB-diploma ‘Verenigingsscheidsrechter’ hebben de volgende MSC-scheidsrechters aangetoond deze kwaliteiten nu ook te bezitten:

Marc Boers, Sven van Kampen, Frank Mol, Jacob-Jan Kolk, Houcin Elkhatari en Henk van Egten. Zij allen ontvingen het diploma uit handen van de cursusleider Albert-Jan Benjamins. Op de foto ontbreken Sven van Kampen (andere verplichtingen) en Thom Nijstad (wegens ziekte).

Mannen van harte gefeliciteerd en nog heel veel plezier met het fluiten van wedstrijden bij MSC!

Wim Wijntjes