Om te bekijken of dit ook daadwerkelijk was gelukt, stond de laatste training in het teken van een soort productevaluatie. Simpel gezegd, of we erin geslaagd zijn om de technische vaardigheden van alle deelnemers beter te maken en de handelingssnelheid te vergroten.

Op verschillende onderdelen moesten de deelnemers laten zien wat ze geleerd hadden. Indien de deelnemers de proeve van bekwaamheid met succes wisten te doorstaan, mochten ze na afloop van de training een certificaat in ontvangst nemen. Alle deelnemers wisten de onderdelen met succes af te leggen en mochten dan ook het fel begeerde certificaat in ontvangst nemen.

De komende periode zal een evaluatie volgen van de eerste editie van de MSC VA, maar vooralsnog kunnen we met 74 deelnemers stellen dat de MSC VA een succesvolle start heeft gemaakt. De deelnemers die de laatste training afwezig waren, kunnen zich alsnog melden bij één van de trainers van de MSC VA om het certificaat alsnog in ontvangst te nemen.

Namens de organisatie van de MSC Voetbal Academie willen we nog een dank van woord uitspreken aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de Voetbal Academie. Samen met deze mensen hebben we de MSC VA tot een succes kunnen maken. Wij realiseren ons dat we niet iedereen met naam en toenaam kunnen noemen (en het risico dat we iemand vergeten), maar onze dank gaat uit naar:

Karel Brandsma en Johnny Jansen (SC Heerenveen)

ARCO (leverancier van de shirts)

Jan ten Hoeve (materiaal)

Trainers en spelers van het eerste elftal van MSC

Erick Borger (looptechniektrainer)

Trainers en gasttrainers van de Voetbal Academie

Kantinecommissie

Jeugdbestuur MSC

tn_20131122_185400

 

tn_20131122_190909