Jan volgt in Genemuiden trainer Bert Laan op die naar VHK overstapt. Jan Mulder die al ruim vierenhalf jaar trainer is van MSC, wordt in Meppel opgevolgd door Berend van Gelder die overkomt van Staphorst.