Nico Krist is donderdagavond benoemd tot Erelid van MSC-Antaris. De benoeming is de beloning voor het vele werk dat Krist sinds 1972 op (bestuurlijk) niveau voor de vereniging heeft verricht. Nico Krist kwam al op jonge leeftijd als secretaris in het bestuur. Onder verschillende voorzitters (Nijland, de Lange, Broekman en Steinhaus) maakte hij in verschillende functies deel uit van het bestuur. Na het afscheid van Ernst Steinhaus als voorzitter van MSC, nam hij vier jaar geleden de voorzittershamer over.