Nico Krist zou alleen nog maar de leuke klussen doen. Hij zei het op fluistertoon tijdens de jubileumreceptie van zustervereniging Alcides op een zaterdagmiddag in november. Met zijn bekende vrolijke glimlach, de armen ontspannen over elkaar luisterde hij naar de toespraken, waarvan er altijd weer teveel waren en uiteraard te lang. Hij had de gebruikelijke feestrede voor het eerst na zijn aftreden als voorzitter van MSC-Antaris met een gerust hart aan zijn opvolger Henk Veenema overgelaten. Of hij het voorzitterschap miste? Hij keek opzij en lachte nog eens met een brede grijns. `Wat denk je?` Het was duidelijk. Hij zou alleen nog maar leuke dingen voor zijn club doen.

Nico Krist zou zich namens MSC-Antaris en de andere clubs op Ezinge inzetten voor de Drentse Fiets4daagse als voorzitter van de Meppeler werkgroep, voor de sponsor- en voor de jubileumcommissie, want MSC-Antaris viert in april 2010 haar 100-jarig bestaan. Het is onvoorstelbaar dat dit zonder Nico Krist gebeurt. Hij overleed donderdagavond op 58-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk.

Nico was een MSC’er in hart en nieren. Hij hoorde bij de inventaris. Zijn vader Lucas was een van de grondleggers van de club. Nico zette zich vanaf 1972 in allerlei functies in voor zijn club. De verbondenheid en inzet werden bekroond met het voorzitterschap in 2003. Niet dat hij zich van nature op de voorgrond plaatste of neigingen vertoonde zich als bobo te presenteren. Niets van dit alles. Het was typisch de op en top verenigingsman Nico Krist die zijn club weer eens te hulp schoot. Na het voorzitterschap van de charismatische Ernst Steinhaus stond niemand bij MSC te trappelen van ongeduld om de bekende oud-eerste elftalspeler op te volgen. Ondanks dat hij het clubwerk bij voorkeur op de achtergrond verrichtte, kon hij zijn MSC niet in de steek laten. De ledenvergadering begroette zijn bereidheid de kar te trekken met een stormachtig applaus.

Sindsdien trad hij als sportbestuurder tegen wil en dank regelmatig in de publiciteit. De toekomst van Sportpark Ezinge vroeg om een grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de gehele voetballerij in Meppel. Hij moest ook op de barricades om de belangen van de andere voetbalclubs te behartigen. In de onderhandelingen met de gemeente over de aanleg van kunstgrasvelden was hij, de diplomaat bij uitstek en fervent aanhanger van het harmoniemodel, woordvoerder namens de drie voetbalclubs. Er kwam geen stoom uit zijn oren als hij in de raadszaal van het inspreekrecht gebruik maakte. Op rustige en evenwichtige wijze benadrukte Nico dat het op het eerste gezicht gouden cadeau van één kunstgrasveld de hoge nood van met name MSC en FC Meppel niet ledigde.

Nico Krist had geen grote woorden en woeste gebaren nodig om zijn punt te scoren. Dat tweede kunstgrasveld komt er. Mede dankzij de opstelling van Nico. Er is niet zoveel fantasie voor nodig om bij de naamgeving aan hem te denken.
Nico was veel meer dan een vooraanstaande – en dan niet in de letterlijke betekenis van het woord, want daarvoor was hij te bescheiden – voetbalvrijwilliger. Hij was een zeer gewaardeerde medewerker van Groene Land Achmea. Het tekent zijn karakter als man van loyaliteiten dat hij meer dan dertig jaar bij deze werkgever verantwoordelijk werk verrichtte. Ook in de doopsgezinde gemeente was Nico zeer geliefd. Hij stond altijd voor de gemeente en de gemeenteleden klaar. Na de zondagse eredienst was er tijd voor koffie en een goed gesprek. Ook al wachtte de hectiek van de voetbalwedstrijd van het eerste van MSC, Nico nam alle tijd en rust om in gesprek te gaan.

Het is voor iedereen onvoorstelbaar dat aan dit rijke leven op zo jeugdige leeftijd plotseling een eind is gekomen. De boodschap vrijdagochtend was voor iedereen die hem kende verpletterend. Hij mocht dan rondom zijn aftreden in november vorig jaar relativerend opmerken dat zijn houdbaarheidsdatum als voorzitter was overschreden, als mens, als echtgenoot en vader, als vriend en clubman, als gemeentelid, waar en wanneer hij zich ook manifesteerde, had Nico nog zoveel kunnen betekenen.
Alle clubactiviteiten zijn het komend weekeinde afgelast. De stilte voor de nagedachtenis aan Nico Krist op Sportpark Ezinge is hoorbaar beklemmend en het gemis ongetwijfeld overal voelbaar.

Ton Henzen
bron: www.meppelercourant.nl