Zaterdag zijn de nieuwe tenues van sponsor BOS INCASSO door D1 trainer Bernard Koning in ontvangst genomen. MSC is de vader van keeper Maikel, Eric Koers, dank verschuldigd voor zijn bemiddeling hierin. Eerlijk is eerlijk; het logo van BOS incasso mag gezien worden.

BOS Incasso heeft haar sponsoring bij MSC Antaris dus uitgebreid. Sinds april 2007 scoort MSC Antaris met BOS Incasso al als bordsponsor en natuurlijk als sponsor van het scorebord. Met ingang van 1 augustus 2007 scoort MSC Antaris met BOS Incasso verder nu als shirtsponsor voor D1.
Met kantoren in Groningen, Drachten en Zwolle, wordt door BOS Incasso invulling geven aan incassoactiviteiten zoals die passen bij uw onderneming; vriendelijk als het kan maar hard als het moet! Onder deze slogan zet BOS Incasso al jaren uitstekende resultaten neer. Net als haar relaties is ook BOS Incasso ondernemer en weet men hoe belangrijk het is om rekening te houden met commerciële belangen. BOS Incasso gaat dan ook, als de situatie dat toelaat, vooreerst probleemoplossend te werk.

De ervaren medewerkers hebben de kennis en tact om doortastend te werk te gaan. Een vast contactpersoon zal tijdens de procedure desgewenst acties afstemmen en relaties voorzien van de rapportages zoals zij deze willen zien. Al enige jaren achtereen is BOS Incasso verkozen in de top van best scorende kantoren in Nederland. En mocht die score niet minnelijk worden behaald, dan staan de gerechtsdeurwaarders van LAVG Gerechtsdeurwaarders klaar.

U wilt dat BOS Incasso zich bewijst? Plaatst u dan een proefopdracht via Incasso Online op de website of bel eens vrijblijvend met Eric Koers (06-13830224).
Ook voor Debiteurenbeheer, Detachering en Training en opleiding is BOS Incasso het adres!
Bos Incasso BV
Burgemeester Roelenweg 35
8031 ES Zwolle
(050) 3686076
www.bosincasso.nl
e.koers@bosincasso.nl