Vrijdag 18 november om 16.00 uur was het zover.
Na 3 maanden keihard werken door een zestal vrijwilligers van MSC werden de kleedkamers onder ons eigen clubgebouw vrijgegeven voor gebruik.
Reeds 25 jaar doen de kleedkamers reeds dienst, doch de laatste tijd bleken met name de technische voorzieningen, zoals warm water, verwarming, toiletten en douches mankementen te vertonen en waren niet meer van deze tijd. Ook beschadigde wandtegels, gaven het geheel een troosteloze aanblik.
Na een gedegen inventarisatie van wensen en mogelijkheden konden de voorbereidingen vlak na de zomervakantie starten. Met name de kosten en de daarbij behorende financiering moesten goed in beeld worden gebracht.
Dat het uiteindelijke resultaat er mag zijn konden een aantal bestuursleden tijdens de rondleiding door de vrijwilligers met eigen ogen zien.
Woordvoerder Wiel Westra overhandigde de sleutels van de kleedkamers aan bestuurslid accommodatiebeheer Pieter Koopmans en vroeg daarbij bijzondere aandacht voor het onderhoud en de omgang met de geheel gerenoveerde kleedkamers.
Een ieder kan trots zijn op de in wit zwart betegelde kleedkamers met moderne douches.
Nu is het de taak aan een ieder met respect en waardering om te gaan met deze door de vereniging in eigen beheer gebouwde en gerenoveerde kleedkamers.
Het is voor iedere gebruiker prettig zich na training of wedstrijd te mogen omkleden en douchen in representatieve, lichte en verwarmde kleedkamers.
MSC kan zich op alle vlakken presenteren als een vereniging waar het goed toeven is.
Met dank aan de vrijwilligers, Ally Beute, Jaap Koopmans, Klaas Rijkens, Kees Veelo, Bertus de Vos en Wiel Westra.

Kijk voor meer foto’s in Fotogalerie.