De mededeling was kort en duidelijk. “Ik heb even geen zin meer in voetballen.” Even voordat hij tot deze conclusie was gekomen, had hij na een paar krachtige inspanningen de bal niet kunnen veroveren. De teleurstelling hierover was zo groot dat hij ontgoocheld het veld verliet. Hij vergat op dat moment dat zijn beslissing gevolgen had voor anderen. Maar ja, maak dat een vierjarige maar eens duidelijk. Ik nam het hem dan ook niet kwalijk. Maar wanneer een volwassen kerel, en dan ook nog één met een publieke functie, zijn zin niet krijgt en vervolgens aangeeft ‘weinig enthousiast’ te zijn om door te gaan, dan neem ik dat hem wel kwalijk.

Ik heb het over wethouder Egbert van Dijk van SteM. Donderdagavond vond in de Gemeenteraad het debat plaats over het kunstgrasveld op Ezinge. De clubs hadden, volkomen terecht, het standpunt ingenomen dat een kunstgrasveld de problemen niet oplost. Daarbij kregen zij steun van de PvdA en andere partijen. Van Dijk trok daarop het voorstel ‘ontgoocheld’ in en kreeg het advies te onderzoeken ‘hoe binnen de budgetten en met zelfwerkzaamheid een tweede kunstgrasveld financieel haalbaar is’. De clubs gaven vervolgens aan zo snel mogelijk weer met de wethouder om de tafel te willen gaan, maar Van Dijk denkt daar iets anders over. Hij is, zo meldt de Meppeler Courant, ‘weinig enthousiast’ om nog voor de zomer met de betrokken clubs om de tafel te gaan. Hallo? Wat zegt u daar? Weinig enthousiast? Kijk, dat Dirk ‘even geen zin’ meer heeft kan ik begrijpen. Hij is pas vier. Maar dat de wethouder ‘weinig enthousiast’ is, dat begrijp ik dan weer niet. Je mag best geen zin hebben. Dat heb ik ook wel eens niet. En u ook niet. Maar als de baas ons vervolgens zegt, dat we het toch moeten doen, dan hebben we het maar uit te voeren. Met andere woorden: als de Gemeenteraad de wethouder vertelt dat hij zijn werk moet doen, dan heeft hij dat te doen. Dat is ook een van de taken van de Gemeenteraad. Zij is de baas. Ik lees echter niet dat de Gemeenteraad de wethouder de opdracht heeft gegeven met de clubs zo snel mogelijk weer om de tafel te gaan. En ik lees ook niet dat de Gemeenteraad de wethouder opdracht heeft gegeven nog voor de zomer met de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een tweede kunstgrasveld te komen. De wethouder heeft zich donderdagavond een slecht verliezer getoond, de Gemeenteraad heeft nagelaten harde eisen te stellen.