Tijdens een redelijk drukbezochte nieuwjaarsreceptie begon voorzitter Nico Krist zijn speech met het uitspreken van de beste wensen voor het nieuwe jaar. Krist stond daarna even stil bij het voorbije jaar. Een jaar waarin de ‘overname’ van de macht van Steinhaus door Krist centraal stond. Ook een jaar waarin ook noodgedwongen afscheid werd genomen van trainer Luitzen Nijboer. Krist benadrukte dat hij in de korte p[eriode van zijn aantreden al heel wat zaken had meegemaakt. Met name de perikelen rond het eerste elftal gingen gepaard met teleurstellingen en emoties en dat kan volgens Krist wel beschouwd worden als een zwarte bladzijde in het jaar 2003.
Het afgelopen jaar is met wisselend succes verlopen. Om met de positieve ontwikkelingen te beginnen en kijkend naar onze jeugdafdeling, dan kunnen we vaststellen dat in velerlei opzichten successen zijn en worden geboekt. De structuur in de commissie is verbeterd, lijnen zijn korter geworden, er vindt evaluatie plaats van resultaat en voortgang ontwikkeling jeugd en er is een beleidsplan ontwikkeld voor de toekomst.In niet onbelangrijke mate komt dit tot stand door een enthousiaste groep mensen, die erin slaagt een sfeer te creëren waardoor de betrokkenheid steeds verder toeneemt.
Het gevolg is een belangrijke aanwas van jeugdleden en diverse najaarskampioenen. De prestaties van onze seniorenelftallen verlopen tot nu toe met wisselend succes. De start van ons eerste elftal was ronduit rampzalig, mede gezien de verwachtingen die we hadden. Naar het zich nu laat aanzien is het lek enigszins boven en mogen we hopen dat we ons dit jaar handhaven in de eerste klasse. Datzelfde geldt overigens ook voor ons tweede elftal voor de hoofdklasse.
Inmiddels hebben wij voor het nieuwe seizoen een nieuwe hoofdtrainer aangetrokken in de persoon van Peter Meindertsma. Een jonge ambitieuze trainer, die momenteel werkzaam is bij Zwaagwesteinde en bij de BVO Heerenveen. Met zijn aanstelling is een begin gemaakt met de invulling van de nieuwe technische staf, waaraan wij de komende periode een vervolg zullen geven.
Krist stond verder even stil bij de toekomst. Daarin moet iedereen alert blijven op de ontwikkelingen die ook in het maatschappelijke leven gaande zijn. Duidelijk is wel dat ook in de toekomst vrijwilligers onontbeerlijk zijn. ‘MSC heeft er veel, maar laten we ze ook houden. Dat is een taak voor iedereen’.