De nieuwjaarsreceptie van MSC werd zondag druk bezocht en was bovendien erg gezellig. Vanwege een oefenwedstrijd tegen LSC in Sneek ontbraken de trainers, spelers en begeleiders van de eerste elftalselectie. De 2e elftalselectie compenseerde dit door hun aanwezigheid. De talrijke MSC’ers in het clubgebouw luisterden aandachtig naar de laatste nieuwjaarstoespraak van voorzitter Nico Krist. Nico heeft aangekondigd dat dit nu echt zijn laatste jaar wordt als voorzitter van MSC.
De voorzitter keek in zijn toespraak terug op het voorbije jaar en constateerde dat MSC op de goede weg is. Toch stond Krist ook stil bij een aantal punten die de nodige aandacht verdienen om de toekomst van MSC te waarborgen.
De terugblik op 2006 begon vanzelfsprekend met de promotie van het eerste naar de landelijke Hoofdklasse;een uitzonderlijke prestatie! De Meppeler Courant heeft de prestatie beloond met een nominatie tot sportploeg vh jaar 2006. Krist riep een ieder op vanzelfsprekend de stem op MSC uit te brengen. Een ander hoogtepunt van 2006 is het aantrekken van de nieuwe sponsor Antaris. Na een zoektocht van een jaar is het eindelijk gelukt een nieuwe hoofdsponsor te presenteren en zowel het bestuur als de leden zijn hier zeer gelukkig mee.
Persoonlijk leed en verdriet is MSC in 2006 niet bespaard gebleven. De meelevendheid en steun van velen binnen de vereniging is een grote steun geweest voor de nabestaanden die hun naaste zo node moeten missen.
Het afgelopen jaar zijn er rondom de accommodatie de nodige investeringen geweest; Krist noemde onder meer de aanleg van een talud, de lang gekoesterde wens van oud lid Kees Nijstad, en de renovatie van de kleedkamers onder het clubgebouw.
Bron van zorg is natuurlijk de capaciteitsproblemen die zijn ontstaan nadat MSC de laatste jaren een groei heeft gekend in het aantal leden dat op 1-1-2007 het getal van 640 (!) liet zien. Daarmee sloeg Krist gelijk een brug naar 2007. Met de gemeente Meppel zal het komende jaar verder worden gesproken over de toekomst van zowel het sportpark Ezinge als de gebruikers daarvan. Op de korte termijn wordt alles op alles gezet om op Ezinge de aanleg van 1 of 2 kunstgrasvelden te bewerkstelligen.
Op bestuurlijk vlak melden wij dat Jan Hartsuiker vanaf 1-1-2007 is toegetreden tot het bestuur als vice-voorzitter als vervanger van de zeer gewaardeerde aftredende Frank Steenhuisen. Op de voorjaarsvergadering zal de benoeming worden bekrachtigd.
Sportief zal 2007 in het teken staan van al dan niet handhaving van het 1e in de hoofdklasse. Ongetwijfeld zullen de trainer en zijn mannen er alles aan doen om alsnog te komen tot betere prestaties in de 2e seizoenshelft. De steun daarbij van alle MSC-betrokkenen is onontbeerlijk!
Nico Krist besloot zijn speech met aan te geven dat kritische succesfactoren zijn een goede organisatie, communicatie, kwaliteit en sfeer. Met name dat laatste is van groot belang; zolang de sfeer goed is , blijft succes niet uit.
Hoogtepunt van de bijeenkomst was tevens de uitreiking namens de supportersvereniging door dhr.Geertsma van de Gouden speld aan Jan Maas en Jan Jonker als blijk van waardering voor hetgeen zij voor MSC hebben betekend en nog steeds betekenen.
Tot slot van dit artikel het spreekwoord waarmee Nico Krist zijn laatste nieuwjaarsrede beëindigde:
“Wie de toekomst als tegenwind ervaart loopt in de verkeerde richting”