Voor de F’s, de E’s en de D’s zullen sowieso vooreerst geen spelers of speelsters bij andere verenigingen worden gescout. Bij deze jeugd moeten goede trainers voor de prestatieteams staan, die de spelers vooral op technisch gebied een goede opleiding kunnen bieden. Deze trainers moeten alle technische aspecten van het voetbalspel beheersen en het vooral goed voor kunnen doen. Zoals al in een eerder stukje aangegeven, MSC wil steeds meer spelers vanuit de eigen opleiding voor heren 1 en dames 1 zien uitkomen. Daarvoor is het nodig dat de prestatieteams op een zo hoog mogelijk niveau in de competitie uitkomen. Om een goede voetballer te worden heb je tijdens je opleiding veel weerstand nodig. Als een A-, B- of C-team in de competitie op een te laag niveau acteert, zullen op den duur de spelers niet goed genoeg zijn om voor heren 1 of dames 1 uit te kunnen komen.

Als een trainer van een prestatieteam te kennen geeft dat een team op een bepaalde positie te kort komt, zullen de scouts van MSC op zoek gaan naar vervanging, eerst binnen MSC, daarna bij andere verenigingen. Dit alles om een team zo hoog mogelijk te kunnen laten spelen teneinde voetballers af te kunnen leveren die geschikt zijn voor heren 1 en dames 1. De MSC-jeugdafdeling maak je aantrekkelijk voor spelers en speelsters van buiten door te kunnen bogen op goede trainers en een hoog spelniveau. Sfeerscheppende kwaliteiten van leiders en trainers zijn belangrijk, maar de nadruk ligt bij de prestatieteams van MSC toch op de ontwikkeling van het voetballend vermogen.

Ger Boterman