Met name  in de categorie A-D hebben zich de afgelopen zomer een flink aantal mutaties voorgedaan. De meisjesploeg is vanwege te weinig aanmeldingen opgeheven. Dit betekent wel dat er een nieuw C-team (C3) is samengesteld.
In samenwerking met de webredactie trachten de jeugdcoördinatoren een ieder, spelers en ouders, via de site zo optimaal mogelijk te informeren.
Voor een aktuele stand van zaken klik hier