Kijk dus niet vreemd op wanneer clubhuismedewerkers bij twijfel over de leeftijd, naar een legitimatie vragen. De vernieuwde wetgeving betekent dat voor iedereen onder de 18 jaar het gebruik van alcohol en sigaretten niet is toegestaan. Dus ook niet buiten het clubhuis.