MSC-Antaris heeft voor de tweede keer dit jaar een forse schenking ontvangen van het bestuur van het voormalige Kringloopcentrum Meppel. Woensdagavond mocht een afgevaardigde van het bestuur een bedrag van duizend euro in ontvangst nemen. MSC-Antaris was één van de vele Meppeler verenigingen/organisaties die een schenking mocht ontvangen.
Het Kringloopcentrum Meppel dat begin dit jaar na ruim 25 jaar een punt achter haar activiteiten zette heeft een groot deel van haar vermogen verdeeld onder de verenigingen. Liefst 125 verenigingen en instellingen incasseerden aan schenkingen in totaal € 120.000,00
Dit bedrag is voor een deel de opbrengst uit de verkoop van het Kringlooppand aan de Catharinastraat. MSC-Antaris bedankt het bestuur en de vrijwilligers van het Kringloopcentrum heel erg hartelijk voor de gulle giften.