Veenema blikte terug op het voorbije jaar. Een jaar met contrasten. Op sportief gebied ging het MSC voor de wind. In alle geledingen werden successen behaald. De voorzitter zei zich geërgerd te hebben aan de verenigingsambities die recentelijk in de media werden neergezet. ?Met onze kwaliteiten en de grote mate van inzet van iedereen binnen MSC kunnen we onze ambities verwezenlijken. En voor de duidelijkheid, deze ambities gaan verder dan alleen de ‘beste van Meppel’ zijn.
Op financieel gebied heeft de club volgens de voorzitter een moeilijk jaar achter de rug. Oplopende kosten en dalende sponsorinkomsten. ‘Maar onze creativiteit is groot. Een fantastische kracht die MSC kenmerkt en waar we ook nog meer gebruik van kunnen maken. Met creativiteit er voor zorgen dat we met minder middelen hetzelfde kunnen presteren en misschien nog wel beter. Laten we vooral niet vergeten dat MSC niet de enige vereniging is die last heeft van de huidige economische crisis en die financieel in zwaar weer zit.’ Ook de groei van de jeugdafdeling van de Meppeler Sport Club werd door Veenema belicht. ‘Deze groei gaat soms zo hard dat dit ook gepaard gaat met groeistuipen. Ik ben blij te kunnen melden dat er een sterk jeugdkader is geformeerd met Harry Lefferts als nieuwe Hoofd Jeugd Opleidingen. Hij wordt bijgestaan door Johnny Tanalepy, Arjan Zomerdijk,  Arjan Bosschaart, Marius van Dijk, Gino Veelo, Wim van Keulen en Rene van der Steeg.’ Ook het Vrouwenvoetbal bij MSC zit in de lift. ‘Ik merk aan alles dat we hier regionaal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Men kijkt met ontzag en respect naar deze afdeling. Wanneer vrouwen in de regio op niveau wil voetballen, moet ze toch naar MSC’, zo hoorde de voorzitter onlangs van een vader met een voetballende dochter..
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar vertelde Veenema dat ‘normen en waarden’ weer een belangrijke rol gaan spelen. ‘Respect is voor MSC altijd al een belangrijk thema geweest. Helaas hebben we in het verleden leden moeten sanctioneren, omdat ze zich niet hielden aan de regels. Het jaar 2013 zal nog belangrijker worden op dit gebied. Wij als bestuur gaan in februari een commissieavond organiseren waarbij dit met alle commissieleden wordt behandeld en ten uitvoer wordt gebracht.’ Volgens Veenema wacht MSC een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen en leuke activiteiten. ‘De invoering van het  opzetten van een scoutingscommissie, een nieuw ledenadministratiesysteem, een nieuwe website en MSC Dagen aan het einde en aan het begin van het seizoen. Ik hoop op een jaar waarin het optimisme weer de boventoon voert. Dan schijnt het veel eenvoudiger te zijn om problemen te bespreken en aan te pakken.’
Na afloop van de nieuwjaarsrede van de voorzitter genoten de aanwezigen van de prachtige muziek van de Meppeler coverband Take7.