Ons bereikte het droeve bericht dat op de dag voor kerst, na een periode van afnemende gezondheid, toch nog plots Wim Drost is overleden. Wim heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur van MSC. In die tijd hebben we hem als een aimabel mens leren kennen. Wim was in Meppel sowieso een bekend gezicht. Hij kreeg zelfs landelijke bekendheid als woordvoerder van actiegroep De Grachtwacht. Die actiegroep zorgde er voor dat niet alle grachten in Meppel gedempt zijn zoals eerst wel de bedoeling was.

Wim Drost is 74 jaar oud geworden. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op 2 januari 2020 in de Huiskamer van Yardenhuis van Goutum, Yndyk 1 in Goutum.