Jan de Boer was actief op tal van fronten en speciaal de jeugd had zijn belangstelling. Ook was hij bestuursid activiteiten en had hij een rol in de Lotto/Toto-commissie bij MSC. Een conflict, helaas, lag ten grondsslag aan de verwijdering tussen Jan en de club. Maar Jan hoorde bij MSC, hij was een man die je miste wanneer hij onverhoopt er niet bij kon zijn. Buiten het voetbal om hield hij van klaverjassen en in latere jaren was hij regelmatig van de partij bij Jaap de Boer in Herberg ’t Plein om zijn krachten te meten.
De mensen die hem kenden kwalificeerden hem als een aardige vent die gewoon zei waar het op stond. Een man waarvan je wist wat je aan hem had. Jammer dat hij het 100-jarig bestaan van zijn MSC niet mee mocht maken. Wij van MSC zijn dankbaar voor hetgeen hij heeft betekend voor onze vereniging en wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.
Reinder Teijken