Drie kunstgrasvelden op sportpark Ezinge. Dat is het grootste nieuws dat de gemeente Meppel maandagavond aan de vertegenwoordigers van de drie voetbalverenigingen kon vertellen. De laatste maanden is er hard gewerkt om een totaal plan voor sportpark Ezinge op te stellen. Het lijkt er op dat nu een definitief plan op tafel ligt waarover het college zich gaat buigen. Uiteindelijk gaat er een voorstel richting de gemeenteraad die dan naar verwachting in mei het licht op groen moet zetten voor de metamorfose van het sportpark.
De kunstgrasvelden worden goed verdeeld. Een in de omgeving van de accommodatie van MSC-Antaris, een in de omgeving van de accommodatie van FC Meppel en een in de omgeving van de accommodatie van Alcides. In een van de twee plannen wordt het hoofdveld van FC Meppel opgeofferd voor parkeerplaatsen voor de Evenementen/Sporthal die op het huidige veld 6 (start in november 2008, oplevering in september 2009) wordt gebouwd. Dat zou betekenen dat voor FC Meppel veld 9 het nieuwe hoofdveld wordt en dat er dan een clubgebouw, kleedkamers en een tribune op een andere plaats gebouwd moet worden. Zover is het echter nog lang niet. De gemeente gaat namelijk eerst bekijken of de voordelen van een groot parkeerterrein recht voor de ingang van de Evenementenhal opwegen tegen de kosten van de verhuizing die daardoor noodzakelijk wordt van FC Meppel. In het tweede plan blijft het hoofdveld van FC Meppel liggen en wordt veld 9 omgebouwd tot parkeerplaats. Ook FC Meppel is er nog niet uit of zij voor optie verhuizen of optie blijven zitten kiezen.
Aan de zijde van De Reest (waar nu de velden 10 en 11 liggen en oefenvelden van MSC-Antaris en FC Meppel) is het de bedoeling om vijf wedstrijdvelden met verlichting, waarvan twee kunstgras, aan te leggen. MSC heeft voorkeur om het kunstgrasveld aan te leggen op de plaats waar nu de oefenstrook langs de snelweg A32 ligt. Dit veld komt in lijn te liggen met de andere vijf velden. De afvalstortplaats achter het huidige trainingsveld verdwijnt dus sowieso. De velden 10 en 11 zullen verlegd worden, terwijl er ook een derde speelveld van gras wordt aangelegd. In de rij van vijf aan te leggen velden is er ook plaats voor een tweede kunstgrasveld. Waar die komt te liggen is nog niet duidelijk, maar het is niet ondenkbaar dat deze wordt aangelegd op de plaats waar nu nog de vrieshallen van Beemsterboer staan. Het trainingsveld achter de boerderij bij MSC blijft bestaan. Verder wordt een van de velden 2 en 3 (deze velden worden beide verlicht en naar achteren geplaatst richting de atletiekbaan) bij Alcides omgebouwd tot kunstgras. De gemeente werkt er naar toe om nog deze zomer te kunnen starten met de aanleg van de vijf velden die grenzen aan De Reest en het kunstgrasveld bij Alcides. Voor trainingen kunnen de kunstgrasvelden gebruikt worden, maar ook zal er getraind gaan worden op de wedstrijdvelden. Bekijk voor details de tekening van het plan Ezinge.