De PvdA-fractie is zeer teleurgesteld, dat de gemeente geen gehoor geeft aan de wens van de voetbalverenigingen om meer dan één kunstgrasveld aan te leggen. De PvdA gaat tijdens de politieke behandeling op 24 mei in de raadscommissie een motie indienen om tot meer dan één kunstgrasveld te komen. `De kosten hiervoor stellen niets voor als men bedenkt wat we hier voor terugkrijgen,‘ aldus raadslid Koos de Vos. `Zo‘n 2.000 Meppelers, waaronder zeer veel jeugdigen wordt geleerd met elkaar om te gaan, om te integreren, om normen en waarden te leren.‘
De fractie heeft daarentegen met vreugde kennis genomen van het besluit van B & W de gemeenteraad een krediet van € 500.000,- ter beschikking te stellen voor de aanleg van één kunstgrasveld. Dit is een gedeeltelijk uitvloeisel van de motie in november 2006, waarin de PvdA heeft gevraagd om de aanleg van een aantal kunstgrasvelden op Sportpark Ezinge.
De PvdA is boos over de wijze waarop wethouder Van Dijk omgaat met dit politieke onderwerp. De Vos: `Via een bericht in de Meppeler Courant wordt de bevolking van Meppel en dus ook de raad geïnformeerd over de kunstgrasvelden. De raad heeft zich nog nooit kunnen uitspreken over kunstgrasvelden, omdat het nog niet op de agenda heeft gestaan. Voor de zoveelste keer wordt de raad door het College van B & W via de pers geïnformeerd over de gang van zaken rond een onderwerp. Dat is schandalig.‘
In het bericht wordt gesproken over een dusdanig vertrouwen van het college dat de gemeenteraad groen licht zal geven, dat de gemeente de Europese aanbesteding voor de kunstmat al gestart is. `Zo‘n besluit kan natuurlijk niet worden genomen zonder eerst discussie en besluitvorming in de raad,‘ aldus Koos de Vos.
De fractie van de PvdA maakt zich ernstige zorgen over de wijze van communiceren door de gemeente met de voetbalverenigingen. De clubs wachten volgens hem nog steeds op een antwoord van de gemeente op de vragen die zij in een brief van 3 april hebben gesteld. De Vos: `In het persbericht weet de wethouder wel richting de verenigingen te melden dat zij nieuwe velden zelf moeten financieren, maar het is een slechte zaak dat hij dit communiceert via de pers.‘

bron: www.meppelercourant.nl