Op maandag 30 augustus vond er in het clubgebouw van M.S.C.-Datell een door de Jeugdcommissie georganiseerde ouderavond plaats. Deze avond, die bedoeld was om de ouders/verzorgers van de jeugdspelers van M.S.C.-Datell te informeren over allerlei zaken die met de Jeugd binnen M.S.C. te maken hebben, werd redelijk bezocht. De algemene leiding lag in handen van Henk Veenema, die iedereen allereerst van harte welkom heette en daarna de verschillende onderdelen vervolgens aan elkaar praatte.
De eerste spreker was René Hake, hoofd jeugdopleidingen van de BVO Emmen. René liet nog eens duidelijk weten dat communicatie cruciaal is binnen een vereniging. Hij doelde bijvoorbeeld op de communicatie van een club richting ouders. Als je maar duidelijk bent richting elkaar, kunnen er geen onderlinge misverstanden ontstaan. Ook de betrokkenheid van ouders kwam aan bod. In hoeverre moet een ouder zich bemoeien met de persoonlijke ontwikkeling van zijn of haar kind binnen een voetbalvereniging? Allerlei zaken waarmee zowel bezoekers van de ouderavond als organiserenden stof tot nadenken mee naar huis kregen.
Na de pauze kwamen de Technisch Jeugdcoördinatoren Marius van Dijk (A/B/C-categorie) en Rob Kollen (D/E/F-categorie) aan het woord. Zij vertelden tot in detail iets over hun werkzaamheden en taken en lieten weten de algemene steun en toeverlaat van de trainers en leiders te zijn.
Vervolgens stelde Henk Veenema de leden van Jeugdcommissie aan de ouders voor, zodat men weet wie er in deze commissie zitten en wie welke functie binnen deze functie heeft. Om ook de bezoekers zelf actief te laten deelnemen aan de avond, had Henk een interactief spel bedacht. Hieraan werd door iedere bezoeker leuk deelgenomen.
Hierna vertelde Herry Huberts iets over de jeugdactiviteiten van M.S.C.-Datell. Voetbal is uiteraard een belangrijk aspect van een club, maar er is meer. Herry Huberts en ook Roel Kalsbeek vormen de jeugdactiviteitencommissie. Herry gaf aan wat deze commissie allemaal doet en hieruit bleek maar weer eens dat er om het voetbal heen zeer veel meer voor de jeugd van M.S.C. wordt georganiseerd. Eigenlijk teveel om op te noemen. Van het bezoeken van wedstrijden van eredivisieclubs tot het organiseren van een eigen jeugdtoernooi.
De avond werd afgesloten met een forum. De aanwezigen konden de commissieleden op de man af vragen stellen die in alle ernst werden beantwoord.
Met het nuttigen van een hapje en een drankje werd de avond vervolgens officieel afgesloten. Een avond waar de Jeugdcommissie tevreden op terug kijkt. Natuurlijk hadden er wat meer ouders aanwezig kunnen zijn, maar degenen die er waren hadden tenminste laten zien zeer betrokken te zijn bij de club waar hun kind speelt.