Na zijn vertrek bleef hij altijd lid van de vereniging en volgde hij de verrichtingen van MSC van afstand, maar wel heel betrokken. Russchen die in 1935 lid werd van de Meppeler Sport Club (in 2010 dus 75 jaar lid van onze vereniging !!), werd door Veenema in het zonnetje gezet. Dat gold ook voor Kees Veelo. De hoffotograaf van MSC is al zo’n zestig jaar lid van MSC en heeft zich altijd op bijzondere wijze, op vele fronten, ingezet voor MSC. Daarvoor werd hij absoluut terecht benoemd tot Lid van Verdienste. De verrassing werd voor een geëmotioneerde Veelo nog groter toen ook Wiel Westra namens de supportersvereniging het woord nam en Kees Veelo de gouden MSC-speld opspeldde.
 Ook Jan Hartsuiker en Arjan Jonkers viel deze eer te beurt. Hartsuiker is na een eerdere bestuursperiode opnieuw actief in het bestuur. Bovendien is hij vele jaren op andere terreinen actief geweest, en nog steeds, voor MSC. De laatste benoeming van een MSC’er was wel heel bijzonder. Arjan Jonkers werd ondanks zijn nog jonge leeftijd, 37 jaar, Lid van Verdienste. Sinds zijn 18e maakt hij al deel uit van het bestuur van MSC, tegenwoordig als vicevoorzitter. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de in- en externe pr van de vereniging.