Ons heeft het droeve bericht bereikt van het overlijden van Roelof Gerrits.

Roelof heeft gedurende vele jaren veel betekend voor onze vereniging. Als materiaalman was hij jaren betrokken bij onze vereniging. Daarnaast heeft hij bij vele jeugdwedstrijden en wedstrijden van recreatie-elftallen als grensrechter de vlag ter hand genomen. Dat heeft hij tot op hoge leeftijd volgehouden. Toen zijn fysieke gesteldheid het niet meer toeliet om actief langs de lijn aan wedstrijden deel te nemen, kwam Roelof elke zondagmorgen met zijn 45 kilometerwagen naar sportpark Ezinge om bij de lagere elftallen van MSC te kijken. In die tijd ging hij ook dagelijks op bezoek bij zijn echtgenote in De Schiphorst, de plaats waar zij nu nog steeds verblijft.

De laatste maanden liet de gezondheid Roelof in de steek. Zo erg zelfs dat er woensdag op 81-jarige leeftijd een einde kwam aan zijn leven. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur van MSC-Amslod,

 

Arjan Jonkers, voorzitter