In november vorig jaar vonden de Meppeler Sport Club (MSC) en SC Heerenveen elkaar in een ‘sportief partnership’. De Meppeler club maakt gebruik van kennis en methoden binnen de Friese proforganisatie. De samenwerking wordt op 10 maart verder geïntensiveerd; dan start in Meppel de SC Heerenveen-voetbalschool. De voetbalschool is bestemd voor voetballers van 7 tot en met 14 jaar uit de gehele regio. Het is een extra trainingsmoment, waarop de ontwikkeling van het individu centraal staat. Hoofd-opleidingen Marco de Grip van MSC is de afgelopen maanden, samen met de leden van technische jeugdcommissie van de club, nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. Het initiatief is genomen door SC Heerenveen.

De profclub heeft op dit moment al drie goed lopende voetbalscholen: in Joure, Bolsward en thuisbasis Heerenveen. Na gesprekken met Ronny Venema, de coördinator van de voetbalschool van SC Heerenveen, wordt Meppel nu aan dat rijtje toegevoegd.

Geen kinderopvang

Het is een volgende stap in de samenwerking, die erop gericht is optimale trainingsfaciliteiten te creëren voor jeugdspelers. Met twee coördinatoren en zes ervaren trainers wordt een gedegen organisatie neergezet.

„De lat ligt hoog”, zegt De Grip. „We staan garant voor kwaliteit. Er komen straks twee cyclussen van tien weken, één in het voorjaar en één in het najaar. De voetbalschool is er voor spelers die de intrinsieke motivatie hebben om een betere voetballer te worden. Het is geen veredelde kinderopvang. We gaan voor topbeleving, plezier en rekenen erop dat de deelnemers na afloop zullen zeggen: hier hebben we wat aan.”

Inhaalslag

De Grip is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofd-opleidingen bij MSC. De inhaalslag die moest worden gemaakt, is inmiddels voltooid. De voorwaarden die nodig zijn om de jeugdleden zoveel mogelijk structuur te bieden, zijn gecreëerd. Daarbij is in eerste instantie geïnvesteerd in het ontwikkelen van de trainers.

Ook hierin werpt de samenwerking met SC Heerenveen zijn vruchten af. De door de Friese proforganisatie ontwikkelde VTON-methode wordt ook in Meppel toegepast. Via een app kunnen de trainers gebruik maken van een platform met voetbaloefenstof. Het resultaat: leeftijdsgerichte trainingen en een leerlijn binnen de gehele jeugd. De Grip: „Het is een supergoed systeem, waarbij aan de hand van thema’s heel gericht kan worden getraind.”

De Grip is blij met alle ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet. „Het is mooi dat de betere trainers wat voor het voetbal in Meppel en omgeving doen. Daar is iedereen bij gebaat. De voetbalschool past prima in onze filosofie. Het moet een succeservaring zijn voor de deelnemers, die op een hoog niveau een extra trainingsmoment krijgen aangeboden. Bij elke training zijn scouts aanwezig. Het is de doelstelling van SC Heerenveen de instroom van jeugd uit de eigen regio te vergroten.”

Voorafgaand aan de start van de voetbalschool vindt op 28 februari een voetbalfestijn plaats voor de jeugd van 6 tot 11 jaar op sportpark Ezinge. Er is plaats voor tachtig kinderen, die tien spelvormen krijgen aangeboden. De voetbalschool wordt vervolgens gedurende tien vrijdagen gehouden van 17.00 uur tot 18.15 uur.

De Grip benadrukt nogmaals dat de voetbalschool niet uitsluitend bestemd is voor jeugdspelers van MSC. Iedereen die zich wil verbeteren op het gebied van techniek, inzicht, motoriek, specifieke kwaliteiten, mentaliteit en teamspel wordt de kans geboden een betere voetballer te worden.

Opgeven voor de SC Heerenveen Voetbalschool kan door een e-mail te sturen naar: info@mscmeppel.nl