(Bron: www.meppelercourant.nl)

De landelijke invoering van een spelerspas voor amateurvoetballers levert de voetbalverenigingen veel extra werk op. Met ingang van het nieuwe seizoen moeten alle spelende KNVB-leden in het bezit zijn van een zogenaamde spelerspas. De KNVB spelerspas moet de sportiviteit op en rond de velden verhogen. Het is dus met ingang van september niet meer mogelijk om een valse naam op te geven of een ongerechtigde speler op te stellen. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, wordt aangetoond dat een speler geregistreerd staat bij de KNVB en dat hij of zij speelgerechtigd is voor een bepaalde vereniging. Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen.
Voor de besturen van de amateurverenigingen levert de pas veel extra werk op. Alle leden moeten een pasfoto inleveren en een handtekening op een door de KNVB verstrekt formulier te zetten. De amateurs zijn inmiddels druk doende met het verzamelen van de gegevens. Voetbalvereniging MSC in Meppel heeft inmiddels twee `fotoavonden’ belegd in het clubhuis op sportpark Ezinge. De leden waren daar uitgenodigd om pasfoto’s te laten maken en een handtekening te zetten.

Op de foto van Gerrit Russchen wordt damesspeelster Yvet Mijnheer vereeuwigd voor de spelerspas.